Monitorování postranního grafického panelu

Grafický panel, který zobrazuje základní informace o konkrétní entitě, se stal důležitou součástí přirozeného vyhledávání a čím dál více uživatelů z něj čerpá informace. Sledovat jeho vývoj, změny a vliv u konkrétních požadavků ale stále není jednoduché a firmy se s touto výzvou snaží vypořádat. V roce 2016 John Mueller zmínil, že odkazy, které se zobrazují pod informacemi v tomto panelu, budou započítány do Search Analytics report a tím i do vyhledávací konzole. To ale stále nevysvětluje, jak přesně algoritmy tohoto vyhledávacího prvku fungují a jak lze sledovat změny a dopad v jednotlivých případech.

Proč sledovat obsah grafického panelu?

Proč bychom ale měli sledovat obsah tohoto panelu při vyhledání naší firmy a je třeba, dělat si s výsledky starosti?

Zdě je několik důvodů, proč se vyplatí výsledky sledovat:

Možná shoda s jinou společnosti nebo entitou
Jména, produkty, ale i místa mohou mít stejné jméno a možností grafického panelu je hned několik. Google má pro tento případ vlastní systém hodnocení, který rozhodne, která firma/entita bude v grafickém panelu zobrazena. Snadno se tak může stát, že uživatel, který hledá vaši firmu, narazí na konkurenci. Zároveň se grafický panel započítává i do celkového hodnocení webové stránky a může pomoci s umístěním.

Ne všechny grafické panely vznikají stejně
Monitorování změn v grafickém panelu nemusí přispět jen k lepšímu hodnocení, ale také pomůže firmě lépe pochopit, jak informace v tomto panelu vznikají a jak celkově Google webovou stránku vnímá a posuzuje. Informace o změnách mohou upozornit na chyby v kódování, optimalizaci nebo i o chybě Googlu, který zobrazí informace o entitě chybně.