3 kroky jak překonat technické problémy webu

Internet prošel mnoha změnami, které přispěli k většímu využití, lepšímu provedení webových stránek i mnoha novým funkcí. S rostoucím potenciálem ale také přichází i rostoucí nároky a to jak ze strany návštěvníků, tak i SEO optimalizace. Jak problémy najít a vyřešit je?
 
Během dvou dekád se online prostředí vyvinulo neuvěřitelným tempem a ze základních webových stránek s HTML kódováním zde máme propracované automatické nástroje a skripty, které jsou dostupné na mnoha zařízení. S vývojem online prostředí ale přichází i větší požadavky ze strany uživatelů, které musí vývojáři sledovat a přizpůsobit se jim.


 
Jako příklad si můžeme uvést rychlost načítání webových stránek, která je dnes již nedílnou součástí nároků návštěvníků. Zatím co v roce 2009 pouze 5 % návštěvníků očekávalo načtení webové stránky za méně jak jednu sekundu, v roce 2015 toto očekávání mělo již přes 30 % uživatelů.
 
Zároveň se webové stránky stávají čím dál složitějšími a s tím přichází i větší nárůst problémů, které se mohou objevit doslova kdekoli. Tyto problémy přitom mohou snadno poškodit jméno webu a zároveň zhoršit jeho umístění při vyhledávání.
 
Špatný vliv na celou společnost
Problémy, na které uživatel narazí, mohou mít tragický dopad na pověst společnosti. Například načítání webu je stěžejní a může odradit návštěvníka již od samotného začátku. Podle statistik totiž jen 51 % návštěvníků trpělivě čeká na načtení webu, zatím co před 5 lety to bylo 63 % návštěvníků.
 
Dalším faktorem může být navigace a design webové stránky. Více jak 38 % návštěvníků z webu odejde v případě, že se jim design webu nelíbí nebo v případě, že je web nepřehledný a zbytečně složitý.
 
Také je třeba zmínit základní chyby, které ovlivní nejen názor uživatele, ale také umístění ve vyhledávání u společnosti Google. Mezi tyto chyby patří duplicita obsahu, nízká kvalita nebo špatná optimalizace. Všechny tyto faktory zároveň zasáhnou i image společnosti a v očích návštěvníka společnost automaticky degradují.
 
Revize webových stránek ve třech krocích
Prevence chyb a jejich lokalizace je důležitým cílem, který by měl být na tabuli každé společnosti. Představme si tři kroky, jak odhalit možné problémy a do budoucna webovou stránku před nimi ochránit.
 
Krok 1: Odhalení problémů a anomálií
Prvním krokem je kompletní audit webu, který odhalí chyby a anomálie, které mají negativní dopad na jméno společnosti i hodnocení ve vyhledávači. Je třeba se zaměřit na rychlost načítání, obvyklé chyby, neplatné odkazy a jiné problémy, které mohou sabotovat dobrou zkušenost uživatele.
 
Následně je třeba upravit web tak, aby byl dostupný pro všechny prohledávací nástroje, které souvisí se SEO optimalizací a vyhledávání.
 
Krok 2: Upřednostnění závažných problémů
Ne všechny chyby a problémy mají stejnou prioritu a stejný dopad na uživatele a SEO optimalizaci. I proto je důležité, upřednostnit nejdřív takové problémy, které mají velký dopad na kvalitu webu i dobré umístění ve vyhledávači.

  • Zaměřte se prioritně na chyby, které souvisí s viditelností a navigací vaší webové stránky. Příkladem může být blokace ze strany Google. Tento problém by měl mít vysokou prioritu. Zkontrolujte také neplatné odkazy a chyby typu 404.
  • Zaměřte se na problémy s obsahem včetně titulku a meta popisků. Ujistěte se, že jsou správně zvolena klíčová slova a že se na stránce neobjevuje duplikátní obsah.

 
Krok 3: Opravení chyb uvnitř webové stránky

  1. V případě přesunu jakéhokoli obsahu je třeba změnit i odkaz, který je s ním spojený. Vyvarujte se chybám, které uživateli oznámí, že obsah není k dispozici nebo že byl přesunut. Také zkontrolujte robots.txt a zajistěte, aby byl web plně dostupný pro všechny nástroje společnosti Google.

 

  1. Zkontrolujte veškerý obsah a předejděte tak duplicitě či jiným problémům s obsahem. Zaměřte se na informace, které obsah nabízí a v případě potřeby je upravte tak, aby nabízely uživateli ty správné odpovědi.

 

  1. Postarejte se o to, aby byl web správně nastaven a obsahoval všechny technické prvky SEO optimalizace. Klíčová slova, meta popisky nebo správný titulek mohou výrazně ovlivnit pozici ve vyhledávači.

 

  1. Zjistěte rychlost načítání vaší webové stránky pomocí Google Developer tool a pokuste se jí zvýšit na maximum.

 

  1. Označte všechna strukturovaná data tak, aby k nim měl Google snadný přístup a věděl o jejich existenci.

 

  1. Projděte si celý web a zkontrolujte všechny texty, označení a odkazy, na které uživatel narazí a které mohou iniciovat chybu.

 
Jakékoli problémy, na které uživatel narazí, přímo ovlivňují jeho názor na web i celou společnost. V dnešní době obrovské konkurence si takový luxus nemůžeme dovolit a je třeba web perfektně připravit a nabídnou návštěvníkovi to nejlepší. Důkladný a organizovaný audit může tomuto cíli napomoci a vyvarujete se díky němu chybám, které poškozují dobré jméno společnosti.