Jak vlastně nová selekce klíčových slov v Google Ads upřednostňuje práci

S oznámením, které bylo zveřejněno minulý týden,  kdy společnost Google bude rozšiřovat její blízké shody slov se stejným významem na shodu frází a modifikátor širokých shod, Google uvedl, že bude měnit preference selekce klíčových slov, aby pomohl předcházet klíčovým slovům v tom, že proti sobě budou navzájem soutěžit. To neznamená, že se nevyskytnou případy, kdy klíčová slova budou konkurovat ostatním na Ad Rank.  Abychom tak nějak objasnili, jak vlastně preference selekce klíčových slov na Google Ads mají fungovat s klíčovými slovy se stejným významem, zmapovali jsme hned několik možných scénářů.
 
Existující preference budou upřednostněny před novými shodami se stejným významem.
 
V původním prohlášení Google uvedl o změnách pro preference selekcí klíčových slov toto: „Pokud se bude požadavek shodovat s modifikací klíčového slova určitého, blízkého či fráze, které již existuje na vašem účtu, budeme předcházet tomu, aby tento požadavek se neshodoval s odlišnou frází či modifikátorem široké shody klíčových slov, které je nyní dostupné pro stejnou aukci jako výsledek této aktualizace.“
 
Jinými slovy, Google nebude najednou vybírat odlišné fráze nebo BMM klíčové slova, o kterých si myslí, že mají stejný význam jako klíčové slovo, které se již chytá požadavku na vyhledávání. Tohle je způsob, jakým preference již nyní fungují pro blízké shody určitých shod se stejným významem.
 
Příklad, který nám Google poskytl, je ten s požadavkem na „sekání trávy služba blízko mě“, který se bude nadále shodovat se shodou fráze klíčových slov „služba sekání trávy“, i když jiné slovo na vašem účtu, „stříhání trávy služba“ by se také mohlo shodovat s tímto požadavkem na základě shody se stejným  významem.
 
Klíčová slova určité shody se stejným významem.
 
Příklad výše ukazuje způsob, jakým preference již nyní fungují pro blízké shody určitých shod se stejným významem. V rámci určité shody, klíčová slova, která jsou nejblíže k významu požadavku, obecně dostávají přednost před těmi, které jsou také označeny jako klíčová slova určité shody. TO se nemění.
 
Takže například požadavek „služba sekání trávy“ by mohla spustit určitou shodu „služba sekání trávy“ a ne „služby sekání trávníku“, pokud jsou obě dvě klíčové slova aktivní na účtu, ať už je Ad Rank jakýkoliv.
 
Nová klíčová slova se stejným významem jako již existující klíčová slova.
 
Co se stane, když přidáte nové klíčové slovo na váš účet, které se může shodovat daleko blíže s požadavky, než vaše již existující klíčová slova?
 
Například, pokud klíčové slovo shody fráze „služba sekání trávníku“ se shoduje s požadavkem „služba sekání trávy blízko mě“ na vašem účtu a vy poté přidáte další dvě klíčová slova „služba sekání trávy“ a +trávy +sekání.
Všechny mají pořád ten samý význam, avšak nová klíčová slova jsou daleko bližší shody slov k požadavku než původní klíčová slova. Proto předejdou „služba sekání trávníku“ klíčovému slovu ve spuštění na požadavek relevantní k požadavkům na „sekání trávy“.
 
Avšak tyto dvě nová klíčová slova budou soutěžit proti sobě navzájem v Ad Ranku, aby se určilo, které z nich bude reagovat na reklamu.
 
Jinými slovy, předchozí preference shod budou upřednostňovat shody se stejným významem.
 
(Ad Rank je výpočet maximálního CPC, skóre kvality (očekáváného CTR, relevance reklamy, zkušenost s přistávací stránkou), očekáváného dopadu na rozšíření reklam a na formáty reklam a stejně tak jako jiných kontextuálních faktorů jako například umístění či zařízení. Výpočet určuje, jestli vaše reklama je schopná ukázat se a kde se vlastně objeví na stránce relevantně k ostatním reklamám.)
 
Přidávání shody frází nebo |BMM pro existující určité shody.
 
Řekněme, že máme určitou shodu „Služba stříhání trávníku“ na našem účtu. Kvůli shodě blízkých variací se stejným významem se spustí pro požadavek „služba sekání trávy“. Pokud tedy přidáte shodu fráze „služba sekání trávníku“, bude tato shoda soutěžit s určitou shodou?
 
Znovu, neměla by. Určitá shoda a jeho blízké variace by měly být upřednostněny, protože nová shoda fráze by byla schopná pouze na základě nové preference (tedy stejného významu). Znovu, předchozí preference shod budou předcházet novým shodám pro shodu fráze se stejným významem a BMM.
 
Přidávání určité shody existující shody fráze či BMM klíčového slova.
 
Tohle je úplný opak předchozího scénáře. Pokud máte shodu fráze „služby sekání trávy“ na našem účtu a přidáte určitou shodu (služba sekání trávníku), bude určitá shoda reagovat na požadavek „služba sekání trávy“. Bude ale soutěžit se shodou fráze?
 
Protože se jedná o požadavek, který je identickou shodou pro klíčové slovo přesné shody, přesná shoda bude preferována. Avšak pokud klíčová slova v jiné skupině reklam, a klíčové slovo fráze má nižší příhoz a vyšší Ad Rank, může být použito namísto toho. 
 
Přínosy k poznamenání.
 
Mějte na paměti, že tyto systémy nejsou perfektní, hlavně co se týče jemných nuancí. Neočekávejte, že vaše idea „stejné shody“ a idea systému se musí vždy shodovat.  Mějte nějakou rutinu pro monitorování vašich hlášení vyhledávání termínů a přidávejte také negativní klíčová slova.
 
Tyto faktory mohou být také příčinou shody stejného významu, která bude reagovat, když by jinak neměla:
 

  • Typy shod v separátních skupinách reklam. S tím, že variace typů shod klíčových slov v odlišných skupinách reklam budou soutěžit na Ad Ranku,  je to něco, na co si musíte dávat pozor a musíte tak pečlivě zvážit seskupení pod jednou skupinou reklam pro lehčí správu.
  • Pozastavená klíčová slova. Všechny scénáře výše popsané předpokládají, že jsou klíčová slova povolena. Pokud ale pozastavíte klíčové slovo na vašem účtu, stává se neviditelné systému aukce a nebude zahrnuto do procesu vybírání klíčových slov. Systému to poté připadá, jako by již nebylo klíčové slovo na účtu vůbec. To znamená, že pokud pozastavíte klíčové slovo, to jiné klíčové slovo se stejným významem na vašem účtu by nyní mohlo reagovat na požadavky, na které pozastavené klíčové slovo reagovalo předtím. Například, pozastavením „služba sekání trávníku“ změní spouštěč požadavku „služba sekání trávníku blízko mě“ tak, že na něj bude reagovat „služba sekání trávy“.
  • Limitovaný rozpočet. Limitované rozpočty mohou rozhodit všechny plány ve vašich shodách. Google uvádí: „Zatímco děláme to nejlepší, co můžeme, abychom mohli propojit existující provoz k vašim klíčovým slovům, i tak se mohou objevit občasné případy, kde tohle nebude ten příklad. Například, pokud je rozpočet kampaně omezen, nemusí být klíčová slova dostupná pro všechny požadavky.