Co se stalo, když jsme sledovali Googlebota po 3 měsíce.

Poskytli jsme unikátní obsah a ujistili jsme se, že kotva/titul/alt, stejně jako ostatní koeficienty, byly globálně jedinečné (falešná slova). Abychom ještě více všechno usnadnili pro čtenáře, v popisku jsme nepoužili jména jako Anchor cutroicano matestito, ale namísto toho jsme je označili jako kotva1, atd.

Jedna z věcí, které jsme chtěli otestovat v tomto SEO experimentu, bylo pravidlo First Link COunts (počítá se první odkaz) – jestliže to jde nějak obejít a jak to vlastně ovlivní optimalizaci.

Pravidlo First Link COunts jasně stanovuje, že na stránce, kterou GB prohlíží, vidí jenom první odkaz na substránku (subpage). Pokud máte dva odkazy ke stejné subpage na jedné stránce, druhý bude ignorován, tedy alespoň podle tohoto pravidla. GBbude ignorovat kotvu v druhém a v každém dalším následujícím odkazu, zatímco bude hodnotit stránku.

Je to velký problém, který je ze značné části přehlížen spousty odborníky, avšak takový problém, který je přítomen hlavně v on-line obchodech, kde navigační menu výrazně tříští strukturu stránky.

Ve většině obchodech, máme statické (viditelnou na zdroji stránky) spouštěcí menu, které nám nabízí, například, čtyři odkazy do hlavních kategorií a dvacet pět skrytých odkazů do subkategorií. Během mapování struktury stránky, GB vidí všechny odkazy (na každé stránce s menu), což vytváří ve výsledku to, že všechny stránky mají stejnou důležitost během mapování a jejich síla (džus) je distribuována rovnoměrně.

Pokud potřebujete rychlý test struktury vaší stránky a potřebujete to procházet jako Google, Screaming Frog je velmi nápomocným nástrojem.

V tomto příkladě, síla domovské stránky je rozdělena do čtyř kategorií a každá z těchto kategorií dostává zhruba dvacet pět procent veškeré síly domovské stránky a distribuuje část z ní subkategoriím. Toto řešení také poskytuje daleko lepší šanci internímu odkazování. Například, když napíšete článek na blogu obchodu a chcete odkazovat na jednu ze subkategorií, GB si všimne tohoto odkazu, zatímco bude procházet stránku. V prvním případě to neudělá, protože dle pravidla First Link Counts to prostě nepůjde. Pokud ale odkaz do subkategorie bude na menu webové stránky, tak poté ten v tomto článku bude ignorován.

Začali jsme tedy s tímto SEO experimentem s následujícími akcemi:

  • Nejdříve na stránce 1 (page1.html) jsme dali odkaz do substránky page2.html jako klasický dofollow odkaz s kotvou: kotva1
  • Dále jsme v textu na té samé stránce zahrnuli trošku modifikovanou referenci, abychom ověřili, jestli se GB rozhodne to procházet.

A v tento moment jsme testovali následující řešení:

  • K domovské stránce jsme přidělili jeden externí dofollow odkaz pro frázi s URL kotvou (takže jakékoliv externí odkazování domovské stránky a substránky pro tuto danou frázi bylo vyloučeno) – zrychlilo to indexování.
  • Počkali jsme na page2.html než jsme začali hodnotit fázi od prvního dofollow odkazu (kotva1), který přišel z page1.html. Tato falešná fráze, nebo jakákoliv jiná, kterou jsme testovali, nemohla být nalezena na cílové stránce. Předpokládali jsme, že pokud ostatní odkazy by fungovaly, tak poté page2.html by se také měla ohodnotit ve výsledcích vyhledávání pro ostatní fráze od ostatních odkazů. Zabralo nám to asi čtyřicet pět dnů. A poté jsme mohli vidět první důležitý výsledek našeho experimentování.


Dokonce i stránka, kde klíčové slovo není ani v obsahu, ani v meta titulu, ale je spojeno a odkázáno s prozkoumanou kotvou, se může velmi jednoduše ohodnotit ve výsledcích vyhledávání daleko lépe než stránka, která obsahuje toto slovo, ale není spojena s klíčovým slovem.